Yrkestitlar

massage kan vara allt från närmast intuitiv beröring till tekniker och
yrkesrelevanta baskunskaper inhämtade under lång utbildning.

Massör:Certifierad massör

En certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att
massören kombinerar massage och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger hemövningsinstruktioner.

Certifierad medicinsk massageterapeut

En certifierad medicinsk massageterapeut har utöver ovanstående kunskaper som certifierad massör också en grundlig kunskap om problem i rörelseapparaten, test- och undersökningsmetodik samt behandling av muskler och leder. Medicinsk Massageterapi är
sjukvårdande, hälsobefrämjande och inriktar sig på att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa.

Du kommer att skaffa dig flera verktyg för att arbeta med människors hälsa och ska ha kunskaper i följande områden:

Ergonomi

Hälsoanalys

Manuell medicin

Näringslära/kostrådgivning

Ortopedisk medicin/Patologi

Personlig träning

Samtalsmetodik och stresshantering