Nordisk samarbete

Massage vara allt från närmast intuitiv beröring till tekniker och
yrkesrelevanta baskunskaper inhämtade under lång utbildning.

Nordic Association of massage therapy

Svensk Massage deltog i starten 2002 av Nordic Association of massage therapy, i syfte att skapa ett samarbete mellan professionella massörer i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Genom samarbetet kan skolor och förbund/föreningar stötta varandra samt få hjälp i sina kontakter med myndigheter i Norden och övriga Europa.

Contact persons:

Denmark

FRFM
Gunna Højgaard, Sverkilstrupvejen 14, Torup, 3390 Hundested, Danmark
1@massageskolen.dk
+45 -35 37 35 01

Faroe Islands

Rosa Jacobsen

rosajacobsen65@hotmail.com

Iceland

Icelandic massage association F Í H N 3390 Hamraborg 1, 5.hæð, 200 Kópavogur, ICELAND
heilsunudd@heilsunudd.is

Finland

Folkhälsan Utbildning AB
Stefan Lillvik, Linjechef
Vöråvägen 307
FI-66000 Vörå
+358-500 160 812
stefan.lillvik@folkhalsan.fi

Norway

Norges Massasjeforbund
Anders R Jensen, Postboks 89, Sentrum 0101 Oslo, NORWAY
www.massasjeforbundet.no
1@massageskolen.dk
+47-22 33 10 90

Sweden

Svensk Massage
Lars Carlstrand
www.svenskmassage.se
info@svenskmassage.se
+46-70-536 06 88