A A A

 

 

 

 

25 år för folkhälsan

 

 Branschrådet Svensk Massage fyller år den 4 december 2023

 

 

 

Allt började för drygt 28 år sedan när de två yrkesförbund som fanns då, SKR och SMRF tog initiativ till flera rektorsmöten med dåtidens massageskolor för att ena branschen och höja nivån på utbildningen till massör. Det tog några års arbete och några resor till vårt grannland Finland som redan hade införlivat massörerna som ett yrke i det allmänna hälso-och sjukvårdssystemet.

 

Den 4 december togs sedan steget att bilda BSM under ett möte i Linköping och arbetet med att certifiera massörer tog fart. Idag 25 år senare har drygt 16 000 massörer certifierats. Vi har sedan 2023, när Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM) anslöt sig till BSM, ytterligare en certifiering som medicinsk massageterapeut vilket drygt 300 terapeuter innehar.

 

BSM:s medlemmar var under de första 10 åren skolor. 2012 anslöt sig företagare i branschen med gemensamt fokus på arbetsmiljö och bra villkor för yrkesmassörer.

I början skedde allt arbete för branschen i BSM men sedan 2017 är BSM ett renodlat certifieringsorgan och det politiska arbetet har flyttats till Svensk Massage som BSM är en del av. Arbetet i Svensk Massage sker mot Socialstyrelsen, Skatteverket och våra övriga vänner inom den manuella medicinen som naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater och alla kroppsterapeuter.

 

Med start i samarbetet med Finland utvecklade BSM sedan det nordiska samarbetet. Sedan 2002 träffas representanter för Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Färöarna för att utbyta erfarenheter, hjälpa varandra samt kartlägga och utveckla den nordiska massagebranschen. Efter att sedan starten träffats 1-2 gånger per år har arbetet handlat om att underlätta för massörer att kunna arbeta i andra nordiska länder, jämfört utbildningar och tittat på affärsmässigheten inom branschen.

 

2001 började BSM bygga den enda branschknutna forskningsdatabasen och den kommer när vår nya hemsida är klar att återpubliceras. Här finns studier och artiklar från 1897 och framåt. Detta arbete ledde till att BSM också finansierade en egen doktorand under åren 2003-2004. Tobias Sundberg bor arbetar i Umeå och har specialiserat sig på Folkhälsoekonomi med inriktning på integrativ medicin.

 

Hantverkarnas Riksorganisation kontaktade BSM som efter några års arbete mynnade ut i ett medlemskap i denna organisation för yrken där man arbetar med händerna.

 

Under åren som följde arbetade BSM och BMM med att beskriva yrkesrollerna certifierad massör och certifierad medicinsk massageterapeut. Båda är placerade enligt SEQF och EQF på nivå 5 som eftergymnasiala utbildningar och finns registrerade hos myndigheter som Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolan. Det öppnar upp för att kunna arbeta i andra länder då man är skyldig att validera ett yrkescertifikat från Sverige. Detta gäller i drygt 200 länder i världen.

 

BSM:s arbete under dessa 25 år har främst handlat om att marknadsföra, synliggöra, stärka och kvalitetssäkra massagebranschen. Vi var aktiva på mässor, sökte samarbeten och gjorde enkätundersökningar. Från detta material vet vi att under denna tid fick massagen en ökning från att var tredje person hade gått på massage till att över 85% tar massage regelbundet.

 

Under covidåren genomfördes två enkätundersökningar för att veta hur de enskilda massörerna drabbades och hanterade situationen. Många såg vikande kundströmmar och då främst de som inriktade sig mot företag och de med kliniker centralt i städerna medan andra som arbetade och supportade hemarbetare hade en kraftig ökning istället.

 

Slutenkäten efter Covid visade att inga massörer varit misstänkta i smittspårning.

 

Det nordiska samarbetet fortsatte under dessa år digitalt och man stöttade varandra då de olika ländernas myndigheter valde helt olika strategier för att stödja småföretagare.

 

BSM tar nu nästa steg med de nya yrkesrollerna, förbereder nya certifikat och ett nytt register som ska visa upp denna fantastiska bransch. Vår vision är att massöryrkena ska ingå i vårdsystemet som ett självklart alternativ för behandling av störningar i rörelseorganen och vid rehabilitering.

 

Vi ser också att andra aktörer i branschen sluter upp runt BSM:s värderingar och hjälper till att arbeta för vår gemensamma bransch.

 

 

Huvudorganisation 

 

Har egen styrelse.
Har egna stadgar.
Har ett kansli som servar organisationens medlemmar.
Har branschens etiska råd.
Administrerar yrkesregistret för certifierade massörer och medicinska massageterapeuter.
Informationsväg för att söka terapeut.
Marknadsför branschen och certifieringarna.
Initierar och deltar i samarbeten kring branschrelevanta frågor på nationell, nordisk, europeisk och internationell nivå.

 


 

Medlemmar är: Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar, Branschrådet Svensk Massage, Curexgruppen, YrkesMassörernas Förbund, Svenska Hälsoteamet, Team LarsmassageValjevikens folkhögskolaÅsa FolkhögskolaNils Treinamento de Massagem/Brazil

 

 

 

Kontaktuppgifter: info@svenskmassage.se

 

 

 


Register

Vi håller nu på att uppdatera våra certifieringsregister för dig som är certifierad massör och certifierad medicinsk massageterapeut.

Här kan du ta dig till den sidan och kan ladda upp eventuella diplom, gesäll/mästarbrev etc och vårt mål är att kunna skapa ett öppet register för dig som yrkesmassör.


Du kommer till den enkäten här

 

Kalender

«   December - 2023   »
V. Ti On To Fr
48
49
50
51
52