Upphandlare / Kvalitétssäkring

A A A

Kvalitetssäkring

För att du som upphandlare och arbetsgivare skall kunna göra en bra upphandling/anställning, har vi nedan och under fliken jobb/upphandling samlat information för att underlätta ditt arbete med kvalitetssäkringen.

Därför certifierar Svensk Massage massörer

Med ett nationellt certifieringsprov uppnår Svensk Massage fyra huvudsyften

  1. För elevernas trygghet kvalitetssäkras de seriösa massörutbildningarna.
  2. För kundernas trygghet skapas ett bevis för att massören har en seriös och kvalitetssäkrad yrkesutbildning.
  3. För den färdiga massören och massageföretagaren skapas ett certifikat, ett yrkesbevis som kan visas upp på mottagning och i företagets marknadsföring. Certifieringen är också en grund för ansöka till vidareutbildningar.
  4. Upphandlare och arbetsgivare får en certifierad utbildningsnivå för att kunna sätta sina skallkrav vid upphandling och anställning.

En certifierad massör skall vara en försäkrad massör

När en massör går på sin skola är han/hon försäkrad under utbildningstiden. Efter examen och certifiering kan massören försäkra sig på egen hand eller söka medlemskap i ett förbund, för att på så sätt bli försäkrad. Svensk Massage:s medlemsförbund har ett mycket bra patient- och behandlingsskadeskydd i sina försäkringar.


Yrkesmassörerna är ett yrkesförbund för Massörer eller Massageterapeuter, som är certifierade av Branschrådet Svensk Massage och Branschorganisationen Medicink Massageterapi. Yrkesmassörerna är det enda förbundet som enbart arbetar med och för certifierade massörer.

Läs mer om Massörerna

 

Etik i massagearbete

Vi på Svensk Massage anser att den som söker en av oss certifierad massör har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om något annat. Klienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för klientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

 

Etiskt råd

En massör är inte ställd under statens tillsyn på samma sätt som till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla av Svensk Massage certifierade massörer har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler.


Anmälan till Svensk Massage:s etiska råd. Den som anser att en certifierad massör på något sätt brutit mot de etiska reglerna bör anmäla detta till vårt etiska råd. Detsamma om en certifierad massör anser sig kränkt eller dåligt behandlad i sin yrkesroll som massör/massageterapeut. En anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa vad som hänt.

 

Anmälan mejlas till info@svenskmassage.se

Kalender

«   Juli - 2023   »
V. Ti On To Fr
26
27
28
29
30
31