Upphandlare / Certifiering

A A A

Så blir du certifierad av Svensk Massage

En terapeut som har genomgått en seriös utbildning ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage i någon av de två certifieringsnivåerna som finns, certifierad massör eller certifierad medicinsk massageterapeut. Man kontaktar den av de två certifieringsorgan som finns Branschrådet Svensk Massagem BSM och Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi, BMM. För att bli certifierad ska den sökande bli godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov och bedömas lämplig för yrket av utbildaren. Den som ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage förbinder sig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.

 

 

 

 

Certifierad massör

Så här går det till: Det nationella certifieringsprovet som anordnas av Branschrådet Svensk Massage består av en teoretisk och tre praktiska provdelar.

Det teoretiska provet är skriftligt och omfattar 100 frågor av flervalskaraktär med inslag av bildfrågor. Tyngdpunkten ligger på anatomi men tar också upp fysiologi, grundmedicin, massage och stretching. Frågorna tas ur en omfattande frågebank och står helt och hållet utanför de enskilda skolornas påverkan. En skola kan alltså inte påverka vilka frågor som kommer upp i det enskilda provet. Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är detsamma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 procent rätt.

I det första praktiska delprovet ska den som ansöker om certifiering kunna genomföra en godkänd helkroppsmassage. Behandlingen ska då anpassas till klientens önskemål och behov samtidigt som varierande grepp och tekniker ska användas.

I den andra praktiska provdelen ska den prövande visa sig kompetens i att palpera ett antal namngivna muskler, benutskott och strukturer.

I den tredje praktiska provdelen ska den prövande kunna göra terapeutisk töjning av några givna muskler och visa lämpliga egentöjningar av desamma.

I den praktiska examinationen bedöms också bland annat patientmottagande, anamnestagning, testning, behandling, handlag och utförande.

Svensk Massage certifieringsprov är öppet för alla som genomgått en seriös massörutbildning eller på annat sätt inhämtat erforderlig kunskap och kompetens.

För elever vid skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage anordnas provet automatiskt i anslutning till att utbildningen avslutas. Du som studerar eller tänker studera vid någon av dessa skolor ska vända dig direkt till skolan med dina frågor om när och var certifieringsproven sker.

För privatister gäller att de kontaktar skolorna själva för att höra sig för om möjligheten att göra provet.

 

Följande gäller för de olika medlemsskolorna:

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

Email: info@massageutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

Tar emot egna tidigare elever och privatister för certifieringsprov.

 


Svenska Hälsoteamet

Email: info@svenskahalsoteamet.se

Hemsida: www.svenskahalsoteamet.se

Tar emot egna tidigare elever för certifieringsprov.

 

 

Certifierad Medicinsk Massageterapeut

 

Så här går det till: Det nationella certifieringsprovet som anordnas av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi består av en teoretisk del och fyra praktiska provdelar.

 

Ett ska krav är att du redan är Certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage.

 

Det teoretiska provet är sker digitalt och omfattar cirka 100 frågor av kortsvarskaraktär. Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är detsamma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 % rätt. Provet omfattar de sju kompetenserns:

 

  • Ergonomi
  • Hälsoanalys
  • Manuell medicin
  • Näringslära/Kostrådgivning
  • Patologi/Ortopedisk medicin
  • Personlig träning
  • Samtalsmetotodik och stresshantering

 

 

 

För mer detaljer om vilka kunskapskrav vi har i de olika kompetenserna hittar du här. 

 

Efter att ha blivit godkänd på det teoretiska provet börjar ditt arbete digitalt hemma med redogörelse av tre patientfall och ett fördjupningsarbete inom patologi/sjukdomslära.

 

I det första patientfallet ska du redovisa diagnos/undersökning, ergonomi och en behandlingsplan. 

 

I den andra patientfallet ska du redovisa en rehabiliteringsplan med både kort-och långsiktig plan med progresssion.

 

I den tredje patientfallet ska du redovisa en kortrådgivning.

 

I det avslutande fördjupningsarbetet ska du fördjupa dig i en diagnos/symtom i valfritt organsystem. Omfattar ca 10-15 sidor text och du följer en digital mall.

 


 

När du är klar och lämnat in arbetet kommer det att läsas och betygsättas. När du är godkänd på inlämningarna tar du kontakt med en skola eller en examinator för att praktiskt redovisa de tre patientfallen och ditt fördjupningsarbete. I den praktiska examinationen bedöms också bland annat patientmottagande, anamnestagning, testning, behandling, handlag och utförande.

 

Branschorganisationen Medicinsk Massageterapis certifieringsprov är öppet för alla som genomgått en seriös utbildning eller på annat sätt inhämtat erforderlig kunskap och kompetens.

 


 

Anmälan för dig som privatist

 

För privatister gäller att du anmäler dig till det teoretiska provet via bmm@svenskmassage.se

 

Följande gäller för de olika medlemsskolorna:

 

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

 

Mejl: info@massageutbildningar.se

 

Hemsida: www.massageutbildningar.se

 

Tar emot egna tidigare elever och privatister för certifieringsprov.


Kalender

«   Februari - 2023   »
V. Ti On To Fr
05
06
07
08
09