Upphandlare / Certifiering

A A A

Så blir en massör certifierad av Svensk Massage

En massör som har genomgått en seriös utbildning ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage.

För att bli certifierad av Svensk Massage ska den sökande bli godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov och bedömas lämplig för massöryrket av utbildaren.

Den som ansöker om att få bli certifierad massör förbinder sig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.

Så här går certifieringen till:

Det nationella certifieringsprovet som anordnas av Svensk Massage består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delar.

Det teoretiska provet är skriftligt och omfattar 100 frågor av flervalskaraktär samt inslag av bildfrågor. Provet har sin tyngdpunkt på anatomi, men tar också upp fysiologi, grundmedicin, massage och stretching. Frågorna tas ur en omfattande frågebank och står helt och hållet utanför de enskilda skolornas påverkan. En skola kan alltså inte påverka vilka frågor som kommer upp i det enskilda provet. Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är det samma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 procent rätt.

I den praktiska examinationen tar man också upp patientmottagande, anamnestagning, tester, behandling, handlag och utförande samt journalföring.

Branschrådets Svensk Massage certifieringsprov är öppet för alla som genom gått en seriös massörutbildning.

För elever vid skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage anordnas provet automatiskt i anslutning till att utbildningen avslutas.

För massörer från skolor som inte är medlemmar, gäller informationen under fliken "bli certifierad massör".

Bild. Märket %u201Dav branschrådet Svensk Massage Certifierad massör%u201D

Kalender

«   April - 2018   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17
18