Upphandlare /

A A A

Välkommen till den Svenska Massagen

Branschrådet Svensk Massage (BSM) bildades 1998 och är en av Sveriges största hälso- och friskvårdsorganisationer. 2010 bildades Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM). 2017 togs beslutet i BSM att bli ett renordlat valideringsorgan med fokus på certifieringen för massör. Samma år startades ett samarbete med Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM) som då var ett förbund som också hanterade validering för medicinska massageterapeter. BMM tog beslut om att som BSM fokusera på valideringen och förbundsverksamheten överläts till Yrkesmassörernas förbund (YMF).

BSM och BMM är medlemmar i paraplyorganisationen Svensk Massage (SM) som bildades 2017 för att driva övriga branschrelevanta frågor. SM samlar skolor, företag, organisationer och drygt 15 500 certifierade massörer i samverkan för att värna massörers yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalité i alla steg. 2023 gick BMM samman med BSM till ett enhetligt certifieringsorgan.

Under denna flik hittar du massagebranschens samlade kunskap och information. Du hittar också våra av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer och medicinska massageterapeuter samt våra medlemmar i form av skolor, förbund och företag.

Som inköpare av massage- och friskvårdstjänster har du rätt att ställa krav på seriositet och kvalitet. Detta garanteras av medlemmarna i Svensk Massage med sin kvalitetssäkring av utbildningarna genom praktiska och teoretiska certifieringsprov. Med hjälp av vårt yrkesregister som under 2023 uppdateras kommer du att kunna kontrollera om anbudsläggaren har certifierade massörer/medicinska massageterapeuter vilket gäller även för den enskilde massageföretagaren eller anställda hos ett större massageföretag.

 

Medlemmar i Svensk Massage

Medlem i Svensk Massage kan vara skolor som utbildar massörer, branschrelevanta företag och förbund som organiserar välutbildade kvalitetssäkrade massörer.

Medlemmar är för närvarande skolor, Yrkesmassörernas förbund och företag i massagebranschen. Samtliga medlemmar förbinder sig till att verka och delta i branschsamarbeten för massagebranschens seriocitet och goda arbetsförhållanden för massörer.

De skolor som är medlemmar i Svensk Massage har delvis olika inriktningar på utbildningen. Gemensamt för dem är att medlemskapet borgar för:

  • Erfarenhet av massageutbildning
  • Lärare med god teoretisk och pedagogisk kompetens
  • Utbildning som är väl förankrad i den praktiska verkligheten
  • Handledd praktisk utbildning med skolklinik
  • Kvalitetssäkrad utbildning som anpassats efter de yrkeskompetenser som är nivåplacerade enligt SeQF/EQF på nivå 5- eftergymnasial nivå.

 

Bergqvist Massage- och friskvårdutbildningar

Nils treinamneto De Massagem, Brasilien

Svenska Hälsoteamet

Valjevikens Folkhögskola

Åsa Folkhögskola


Branschrådet Svensk Massage


Team Lars massage

Curexgruppen

 

YrkesMassörernas Förbund är yrkesförbundet för Massörer och Medicinska Massageterapeuter, som är certifierade via Svensk Massages certifieringsorgan.


 

 

 

Kalender

«   November - 2023   »
V. Ti On To Fr
44
45
46
47
48