A A A

Välkommen till Svensk Massage nya logga

 Den första december 2017 bildades organisationen Svensk Massage där Branschrådet Svensk Massage är en av medlemmarna.

 

Svensk Massage bildades av:

 

 Svensk Massage ska vara ett nav i vår bransch, arbeta för att lyfta den svenska folkhälsan, värna och stötta den professionella yrkesmassören och den svenska massagen.

 

 I samverkan med andra organisationer ska Svensk Massage informera allmänheten om Svensk Massage

 • Tydliggöra inför myndigheter, företag och allmänhet resultatet av svensk massage. 

 • Värna patientsäkerhet

 • Värna seriositet, kvalitet och legitimiteten

 • Värdegrund - att värna klienternas bästa och ett optimalt behandlingsresultat.

 • Enad front - inför myndigheter

 • Arbeta för yrkesrollen av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer och av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi certifierade medicinska massageterapeuter.

 • Arbeta för en gemensam nordisk arbetsmarknad

 • Skapa samarbeten med andra manuella terapier och andra organisationen med gemensamma mål.

 

Branschrådet Svensk Massage och Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi blir rena kvalitetssäkringsorgan som står för utveckling av certifieringsrutiner och att säkerställa en hög nivå hos de certifierade yrkesmassörerna.

 

Medlem i Svensk Massage kan vara: 

 • Yrkesförbund som organiserar av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer och av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi certifierade medicinska massageterapeuter 
 • Skola som utbildar inom massage till ovan nivåer
 • Företag som tillhandahåller massagetjänster av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer och av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi certifierade medicinska massageterapeuter hälso- och friskvård mot företag eller organisationer.
 • En förening eller ett företag i branschen som i tillämpliga delar motsvarar antagna medlemskriterier.
 • Enskild individ, utan rösträtt, i föreningens vänskapsgrupp

 

Vill du bli medlem i Svensk Massage kan du inom kort hitta information och ansökningshandlingar här.

 

Vill du samarbeta med Svensk Massage eller har frågor kontaktar du oss via info@svenskmassage.se

 

Svensk Massage är sedan 1998 en av Sveriges största hälso- och friskvårdsorganisationer. Vi samlar skolor, företag, organisationer och ca 15 000 certifierade massörer och samverkar för att värna massörers yrkesskicklighet, branschens seriositet och kvalité i alla steg.

Kalender

«   April - 2018   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17
18