Myndigheter / Kvalitét

A A A

Kvalitetssäkring

För att du som upphandlare och/eller arbetsgivare skall kunna göra en bra upphandling/anställning, har vi nedan samlat information för att underlätta ditt arbete med kvalitetssäkringen.

Därför certifierar Branschrådet Svensk Massage massörer och medicinska massageterapeuter

Med ett nationellt certifieringsprov uppnås fyra huvudsyften

 • För de studerandes trygghet kvalitetssäkras de seriösa massörutbildningarna.
 • För patienternas trygghet skapas ett bevis för att massören har en seriös och kvalitetssäkrad yrkesutbildning.
 • För den färdiga massören och massageföretagaren skapas ett certifikat, ett yrkesbevis som kan visas upp på mottagningen och i företagets marknadsföring. Certifieringen är också en grund för ansökning till vidareutbildningar.
 • Upphandlare och arbetsgivare får en certifierad utbildningsnivå för att kunna sätta sina ska-krav vid upphandling och anställning.

 

Sedan 1995 har ett intensivt arbete pågått för att samla den svenska massagebranschen i en gemensam satsning för framtiden.

 

Alternativ medicin och manuell behandling har vuxit sig allt starkare. Undersökningar visar att 80 procent av stockholmarna hellre går till naprapat än till läkare vid ryggproblem. Samma trend ser vi bland många andra alternativmedicinska yrken. Även den traditionella vården ser trenderna. Hösten 1999 anordnade SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut), en alternativmedicinsk temadag med debatter och föreläsningar.

 

Vårt mångkulturella samhälle skapar också en grogrund för ett mindre stelt och konservativt tänkande på alla nivåer.

 

I vår omvärld är en av grundstenarna i samarbetet vårt medlemskap i EU och därmed en anpassning till andra europeiska länders tankar och idéer. Vi har haft vår kvacksalverilag vars motsvarighet knappast finns någon annan stans. I övriga Europa finns olika synsätt på arbete med alternativmedicin. Vissa länder är mer öppna och har redan infört den i sina system medan andra valt det motsatta och gett monopol på botande till läkaren medan övriga terapeuter endast får lindra besvär.

 

Den första januari 1999 avskaffades kvacksalverilagen och ersattes av "Patientsäkerhetslagen". För icke legitimerad personal gäller lagen bara under sina undantag, så kallad kvacksalveri, med i stort sätt samma ordalydelse som tidigare.

En certifierad massör och medicinsk massageterapeut ska vara försäkrad

Den studerande är försäkrad under hela utbildningstiden. Den som övar extra utanför skoltid kan teckna en gratis "elevförsäkring" genom Yrkesmassörerns förbund som gäller fram till certifiering som massör. Efter examen och certifiering kan massören försäkra sig på egen hand eller söka medlemskap i ett förbund, för att på så sätt bli försäkrad.

Yrkesmassörernas förbund är ett yrkesförbund för massörer och medicinska massageterapeuter, som är certifierade av Branschrådet Svensk Massage. Yrkesmassörerna är det enda förbund som enbart företräder certifierade massörer och/eller medicinska massageterapeuter.

Läs mer om YrkesMassörerna

 

Etik i massagearbete

Vi i Svensk Massage anser att den som söker en av oss certifierad massör eller certifierad medicinsk massageterapeut har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om någon annan behandling. Patienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för patientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

Etiskt råd

Alla av Branschrådet Svensk Massage certifierade terapeuter har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler. Detta eftersom vi inte är ställda under statens tillsyn på samma sätt som t.ex. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.


Anmälan till Svensk Massages etiska råd

Alla avvikelser från de etiska reglerna bör anmälas till vårt etiska råd. Detsamma gäller en terapeut som anser sig vara kränkt eller illa behandlad i sin yrkesroll.


Etiska regler

Som massör arbetar man med att ge människor vård och hjälp. Detta är en ansvarsfull uppgift och därför följer man branschens etiska regler.

Om etiska regler

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten har vid sin ansökan om certifiering och som representant för den professionella kroppsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs.

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och patientens integritet

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patientens behov av integritet.

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten särbehandlar inte patienten beroende på samhällsställning, livsåskådning, religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning

 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och de manuella behandlingarna

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar de terapiformer som hen är utbildad inom.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienten så behöver t ex till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller vill ha.

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och samhället

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • En massör med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.

 

Kalender

«   November - 2023   »
V. Ti On To Fr
44
45
46
47
48