Myndigheter / Etiskt råd

A A A

Etiskt råd

En massör är inte ställd under statlig tillsyn på samma sätt som till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler.


Anmälan till Svensk Massage etiska råd

Den som anser att en certifierad massör på något sätt brutit mot de etiska reglerna bör anmäla detta till vårt etiska råd. Detsamma gäller om en certifierad massör anser sig kränkt eller dåligt behandlad i sin yrkesroll som massör/massageterapeut. En anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa vad som hänt.

 

Anmälan mejlas till info@svenskmassage.se


Etiska regler

 

Som massör arbetar man med att ge människor vård och hjälp. Detta är en ansvarsfull uppgift och därför följer man branschens etiska regler.


Om etiska regler

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten har vid sin ansökan om certifiering och som representant för den professionella kroppsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeutenoch patientens integritet

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patientens behov av integritet.

 

Massören särbehandlar inte patienten beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten och de manuella behandlingarna

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar de terapiformer som hen är utbildad inom.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienten så behöver t ex till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller vill ha.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten och samhället

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • En massör med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.

 

 

Kalender

«   April - 2023   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17