Myndigheter / Etiskt råd

A A A

Etiskt råd

En massör är inte ställd under statlig tillsyn på samma sätt som till exempel legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler.


Anmälan till Svensk Massage etiska råd

Den som anser att en certifierad massör på något sätt brutit mot de etiska reglerna bör anmäla detta till vårt etiska råd. Detsamma gäller om en certifierad massör anser sig kränkt eller dåligt behandlad i sin yrkesroll som massör/massageterapeut. En anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa vad som hänt.

 

Anmälan mejlas till info@svenskmassage.se

Kalender

«   Mars - 2023   »
V. Ti On To Fr
09
10
11
12
13