Myndigheter / Fakta / Historik

A A A

Massage historiskt

Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna genom mekanisk bearbetning. Massage i olika former förekommer i de flesta kulturer och härstammar bl a från Kina, Indien, det gamla Grekland och Romarriket. I Egypten användes massage 3.000 år före Kristus liksom i sumer riket bortemot 4.000 år före Kristus.

Massageliknande tekniker omnämns första gången i Nei Ching, som är världens äldsta medicinska verk, skrivet år 2598 f Kr. I Grekland utarbetade Hippokrates, läkekonstens fader, (400 år f Kr), regler för hur massagen skulle tillämpas.

Per-Henrik Ling (1776-1839) startade i början på 1800-talet massagens utveckling och användning i det svenska samhället. Inom Lings sjukgymnastik intog massagen en dominerande plats då Ling menade att man kunde behandla de flesta organ i kroppen med massage (lungor, hjärta, mage, tarmar mm) och inte bara besvär i rörelseapparaten.

Massage i olika kulturer

I Kina infördes Massoterapi av Hua T'o (år 122-225). Han lär ha botat kejsarens huvudvärk och hjärtbesvär med denna teknik. Denna typ av behandling finns omnämnd i Nei Ching och gick ut på att med knådning, friktion och slag med liten träklubba aktivera cirkulationen. Man masserade också med undersidan av en kinesisk porslinssked, vilken doppades i varmt vatten.

I pedriatriken hade man också stor användning av denna typ av massage samt att med tumme eller tumnagel massera akupunkturpunkter, när dessa inte kunde behandlas med nålar. Åldringar tog gärna sin tillflykt till massage för att mjuka upp lemmar och aktivera blodcirkulationen.

Massoterapi infördes i Kina år 122-225 av Hua T´o. Han sägs ha botat kejsarens huvudvärk och hjärtbesvär med den här tekniken. Behandlingen nämns i Nei Ching där knådning, friktion och slag med liten träklubba beskrivs som effektivt för mjukare lemmar och ökad cirkulation. Det står även om hur undersidan på en porslinssked doppades i varmt vatten och användes som massageverktyg. Teknikerna blev utbredda bland annat i pediatriken och bland åldringar.

Hua T´o grundade år 122-225 i Kina en behandlingsteknik som fick namnet Massoterapi. I Nei Ching nämns hur olika tekniker så som knådning, friktion, slag med liten träklubba och massage med botten på en porslinssked var effektiva både inom pediatriken och för åldringar, för att mjuka upp lemmar och aktivera cirkulationen. Hua T´o sägs ha botat kejsarens huvudvärk och hjärtbesvär med dessa tekniker.

I Indien kallas massage chamboning, varav engelskans shampooing.

I den grekiska medicinen och dietetiken och även senare hos romarna intog denna massage, benämnd tripsis eller ana'tripsis, en framstående plats och verkar ha varit utvecklad till hög grad av fulländning och mångsidig användning, ofta utövad av personer med medicinsk skolning (iatraléi'ptai). Hos de grekiska skriftställarna finns ganska omständliga föreskrifter för bruket av gnidningar och knådningar av olika slag och styrka, liksom deras verkan tolkas på ett överraskande klart sätt. Nära sammanhängande med den antika gymnastiken, till vars regelmässiga kroppsövningar den alltid utgjorde inledningen och avslutningen, betraktades dock massagen som en konst för sig, avsedd för behandling av vissa svaghets- och sjukdomstillstånd, såväl akuta som kroniska.

Det indiska namnet för massage är chamboning, likt engelskans shampooing. Av romarna och i den grekiska medicinen och dietiken var benämningen tripsis eller ana´tripsis. Det var ofta medicinskt skolade, iatraléi´ptai, som utövade massagetekniken vilken hade en framstående plats och utvecklades till hög grad av fulländning och mångsidig användning.

I grekiska skrifter kan man läsa om bruket av gnidningar, knådningar och styrka. Även verkan av dessa kan tolkas på ett överraskande klart sätt. Teknikerna liknar delar av den antika gymnastiken, regelmässigt inledningen och avslutningen men massagen betraktades som en konst för sig; avsedd för vissa svaghets- och sjukdomstillstånd, såväl akuta som kroniska.

Det indiska namnet för massage är chamboning, likt engelskans shampooing. Av romarna och i den grekiska medicinen och dietiken fick den benämningen tripsis eller ana´tripsis. Medicinskt skolade använde sig av metoderna som verkar ha växt sig stora som fulländade och mångsidiga behandlingar. I grekiska skrifter nämns knådningar, gnidningar och styrka som tekniker med klar verkan. Den antika gymnastikens inledning och avslutning har inslag av massagen, även om den gärna betraktades som en konst för sig, avsedd för både kroniska och akuta svaghets- och sjukdomstillstånd.

Sedan de gamles gymnastik, efter den antika bildningens förfall, nästan alldeles försvunnit, bibehöll sig dock badet med sin massage inom det bysantinska väldet, från vilket det sedan upptogs och vårdades i nästan oförändrat skick av araberna och deras flitiga lärda, vilka med synnerlig kärlek bibehållit och utbrett dess bruk. De grekiska och arabiska mästarnas orubbade auktoritet uppehöll också i medeltidens läkekonst förtroendet för frottering och gnidning. Även badmassagen, såväl vid de italienska medeltidsbaden som vid de nordiska gyttjebaden, bör utan tvekan haft sitt ursprung i samma klassiska källa.

Efter den antika bildningens förfall försvann nästan de gamles gymnastik helt och hållet men badet med sin massage bibehölls inom det bysantinska väldet. Här upptogs, vårdades och bibehölls metoderna av araberna som utbrett sitt bruk. Tack vare grekernas och arabernas orubbade auktoritet uppehölls förtroendet för frottering och glidning i medeltidens läkekonst. I de italienska medeltidsbaden och vid de nordiska gyttjebaden användes badmassage som bör ha sitt ursprung i samma klassiska metoder.

I Sverige har ordet "massage" först sedan början av 1870-talet blivit mera allmänt känt, sedan den berömde läkaren i Amsterdam J. Mezger genom en rationell och energisk användning av massage som behandlingsmetod för många olika åkommor gett metoden ett allmänt erkännande inom läkekonsten. Massagens många handgrepp har sedan gammalt ingått i den svenska sjukgymnastiken, där de av Per Henrik Ling och hans lärjungar (Branting, Georgii, De Ron) blivit på ett systematiskt sätt ordnade och använda, även om de här inte spelat den självständiga roll och fått den strängt begränsade tillämpning som den moderna lokala massagen.

Den moderna lokala massagen används uteslutande på de sjuka kroppsdelarna och vävnaderna.

Kalender

«   Januari - 2023   »
V. Ti On To Fr
52
01
02
03
04
05