Certifierad Medicinsk Massageterapeut

Majoriteten av alla yrkesverksamma certifierade medicinska massageterapeuterna i Sverige är utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi.

Vad är svensk massage

Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och medicinska massageterapeuters yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med arbetslivet ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att de medicinska massageterapeuterna har. Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande medicinska massageterapeuterna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi använt till att arbeta fram en grundläggande syn på medicinska massageterapeuters verksamhet och yrkesansvar. Den är i sin tur grund för vår analys av vad en medicinsk massageterapeut bör kunna och vilken utbildning som behövs för att uppnå den rätta kompetensen.

Du arbetar med flera verktyg för att förbättra människors hälsas och har kompetens i följande områden:

  • Ergonomi
  • Hälsoanalys
  • Manuell medicin
  • Häringslära/kostrådgivning
  • Ortopedisk medicin/Patologi
  • Personlig träning
  • Samtalsmetodik och stresshantering

Skolor med kvalitetssäkrad utbildning

De skolor som är medlemmar i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi har lite olika karaktär och upplägg på sina utbildningar. Det betyder att du har möjlighet att välja den skola som bäst passar just dig.

En sak har dock dessa skolor gemensamt; de har kommit överens om att alltid hålla en hög standard och därför förbundit sig att kvalitetssäkra utbildningen enligt BMM. Det är din garanti för att du får en bra utbildning vilken av dessa skolor du än väljer.

Svensk Massage anser att du, som elev, har rätt att ställa krav på att den skola du väljer ska kunna redovisa sitt kvalitetssäkringsprogram. Kvalitetssäkring betyder att man tar fram rutiner och mätmetoder som gör att man löpande kan kontrollera att produktionen håller en jämn kvalitet på den nivå som man i förväg bestämt.

Vad är svensk massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia

Vad är svensk massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia

Vad är svensk massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugia