A A A

Certifierad Medicinsk Massageterapeut

 

 

Majoriteten av alla yrkesverksamma certifierade medicinska massageterapeuterna i Sverige är utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage. Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och medicinska massageterapeuters yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med arbetslivet ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att de medicinska massageterapeuterna har.

Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande medicinska massageterapeuterna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschrådet Svensk Massage använt till att arbeta fram en grundläggande syn på medicinska massageterapeuters verksamhet och yrkesansvar. Den är i sin tur grund för vår analys av vad en medicinsk massageterapeut bör kunna och vilken utbildning som behövs för att uppnå den rätta kompetensen.

Du arbetar med flera verktyg för att förbättra människors hälsas och har kompetens i följande områden:

 • Ergonomi
 • Hälsoanalys
 • Manuell medicin
 • Häringslära/kostrådgivning
 • Ortopedisk medicin/Patologi
 • Personlig träning
 • Samtalsmetodik och stresshantering

 

Skolor med kvalitetssäkrad utbildning

De skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage har lite olika karaktär och upplägg på sina utbildningar. Det betyder att du har möjlighet att välja den skola som bäst passar just dig.

En sak har dock dessa skolor gemensamt; de har kommit överens om att alltid hålla en hög standard och därför förbundit sig att kvalitetssäkra utbildningen enligt BSM. Det är din garanti för att du får en bra utbildning vilken av dessa skolor du än väljer. 

Branschrådet Svensk Massage anser att du, som studerande, har rätt att ställa krav på att den skola du väljer ska kunna redovisa sitt kvalitetssäkringsprogram. Kvalitetssäkring betyder att man har rutiner och mätmetoder som gör att man löpande kan kontrollera att utbildningen håller en jämn kvalitet på den nivå som man i förväg bestämt.

Ett kvalitetssäkringsprogram för skolor omfattar många olika områden, till exempel:

 • Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska ha god utbildning och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa. Lärarna i praktiska ämnen ska ha god utbildning och avsevärd egen yrkeserfarenhet.
 • Kompetent handledning: Klientpraktik ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson direkt tillgänglig.
 • Hygien: Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla krav på god hygien.
 • Etik: Undervisningen och praktiktillfällen ska präglas av god etik.
 • Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och behandlingsskada för personal, studerande och patienter.

Utbildningen kvalitetssäkras för de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage genom de nationella certifieringsproven.

 

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

Conny Swenson, utbildningsledare

Roxviksgatan 8 A

582 73 Linköping

Telefon: 013-13 75 06

Mejl: info@massageutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

 

Johan Starre, utbildningsledare

Johanneslustgatan 12

212 28 Malmö

Telefon: 076-637 84 60

Mejl: johan.starre@bergqvistutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

 

Renée Lidén, utbildningsledare

Gustavlundsvägen 151 H (Post: Gustavlundsvägen 151 B)

167 51 Bromma

Telefon: 072-368 88 26

Mejl: renee.liden@bergqvistutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

 

 

Kalender

«   December - 2023   »
V. Ti On To Fr
48
49
50
51
52