A A A

Anvisningar för bra utbildning

Majoriteten av alla yrkesverksamma massörer i Sverige är utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Svensk Massage. Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och massörers yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med företagargruppen i Svensk Massage ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att massörerna får.

Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande massörerna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschrådet Svensk Massage använt till att arbeta fram en grundläggande syn på massörers verksamhet och yrkesansvar. Den grundsynen är i sin tur grund för vår analys av vad en massör bör kunna och vilken utbildning som behövs för att skapa den kunskapen.

Svensk Massage:s gemensamma kunskapsbeskrivning anger de kunskaps- och utbildningsmål som avser vad som är den lägsta utbildningsnivå massörer ska uppnå för att vara yrkesverksamma. Anvisningarna är inte en läroplan utan mer till stöd och hjälp för de olika skolorna och deras lärarkårer vid planering av undervisningen. Kvalitetssäkring av utbildningen görs mot samma kunskapsbeskrivning och certifieringsproven är anpassade efter densamma.

Dokumentet finns publicerat i vår skriftserie "Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad massör", senaste utgåva från mars 2015. 

Skolor med kvalitetssäkrad utbildning

De skolor som är medlemmar i Svensk Massage har lite olika karaktär och upplägg av sina utbildningar. Det betyder att du har möjlighet att välja en skola som passar just dig.

En sak har dock dessa skolor gemensamt; att de har kommit överens om att alltid hålla en hög standard och därför förbundit sig att kvalitetssäkra utbildningen. Det är din garanti för att du får en bra utbildning vilken av dessa skolor du än väljer. Nedanstående skolor är medlemmar i Svensk Massage:

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

Roxviksgatan 8 A

582 73 Linköping

Telefon: 013-13 75 06

Email: info@massageutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

 

Hälsoteket akademin för medicinska utbildningar i Malmö

Jägersrovägen 80

212 37 Malmö

Telefon: 040-14 09 99

Email: info@halsoteket.com

Hemsida: www.halsoteket.com

 

Hälsotekets utbildningar i Göteborg

Gustaf Dalénsgatan 13, 2 vån

417 05 GÖTEBORG

Telefon: 031-814 816

Email: info@halsoteket.com

Hemsida: www.halsoteket.com

 

Hälsotekets utbildningar i Stockholm

Åldermansvägen 19-21

171 48 SOLNA

Telefon: 08-200 230

Email: info@halsoteket.com

Hemsida: www.halsoteket.com

 

Kroppsterapiskolan Gran Canaria

C/. Tara 1

351 20 Arguineguin, Gran Canaria, Spanien

Telefon: 0034 928-15 20 31

Email: info@kroppsterapiskolan.com

Hemsida: www.kroppsterapiskolan.se

 

Medicinskt Kursforum

Kräftriket 23 A

114 19 Stockholm

Telefon: 08-28 44 14

Email: info@massera.nu

Hemsida: www.massera.nu

 

Svenska Hälsoteamet

Hööksgatan 11

652 29 Karlstad

Telefon: 054-770 30 07, 0707-70 31 41

Email: info@svenskahalsoteamet.se

Hemsida: www.svenskahalsoteamet.se

Kalender

«   April - 2018   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17
18