A A A

Certifierad Massör

 

 

Majoriteten av alla yrkesverksamma massörer i Sverige är utbildade vid någon av de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage. Vår samlade erfarenhet av massörutbildning och massörers yrkesvillkor är med andra ord stor. Samarbetet med arbetslivet ger skolorna information om vilka kompetenser marknaden önskar att massörerna har.

Vår ambition är att verka för en bra utbildning, som ger de blivande massörerna rimliga möjligheter att lyckas på lång sikt och kunna utvecklas som yrkesverksamma. Den samlade erfarenheten har Branschrådet Svensk Massage använt till att arbeta fram en grundläggande syn på massörers verksamhet och yrkesansvar. Den är i sin tur grund för vår analys av vad en massör bör kunna och vilken utbildning som behövs för att uppnå den rätta kompetensen.

Branschrådet Svensk Massages gemensamma kunskapsbeskrivning anger de kunskaps- och utbildningsmål som är den lägsta utbildningsnivå massörer ska uppnå för att vara yrkesverksamma. Anvisningarna är en läroplan för lägsta utbildningsnivå för yrkesverksamma massörer. Kvalitetssäkring av utbildningen görs mot samma kunskapsbeskrivning och certifieringsproven är anpassade efter densamma.

Dokumentet finns publicerat i  "Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad massör"

 

Skolor med kvalitetssäkrad utbildning

De skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage har lite olika karaktär och upplägg på sina utbildningar. Det betyder att du har möjlighet att välja den skola som bäst passar just dig.

En sak har dock dessa skolor gemensamt; de har kommit överens om att alltid hålla en hög standard och därför förbundit sig att kvalitetssäkra utbildningen enligt BSM. Det är din garanti för att du får en bra utbildning vilken av dessa skolor du än väljer. 

Branschrådet Svensk Massage anser att du, som studerande, har rätt att ställa krav på att den skola du väljer ska kunna redovisa sitt kvalitetssäkringsprogram. Kvalitetssäkring betyder att man har rutiner och mätmetoder som gör att man löpande kan kontrollera att utbildningen håller en jämn kvalitet på den nivå som man i förväg bestämt.

Ett kvalitetssäkringsprogram för skolor omfattar många olika områden, till exempel:

  • Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska ha god utbildning och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa. Lärarna i praktiska ämnen ska ha god utbildning och avsevärd egen yrkeserfarenhet.
  • Kompetent handledning: Klinisk praktik ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson som direkt tillgänglig handledare.
  • Hygien: Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla den lokala Miljö & Hälsas krav på god hygien och smittskydd.
  • Etik: Undervisning och praktiktillfällen ska präglas av god etik.
  • Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och behandlingsskada för personal, studerande och patienter.

Utbildningen kvalitetssäkras för de skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage genom de nationella certifieringsproven.

 

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

Utbildningsledare: Conny Swenson

Roxviksgatan 8 A

582 73 Linköping

Telefon: 013-13 75 06

Mejl: info@massageutbildningar.se

Webb: www.massageutbildningar.se

 

Utbildningsledare: Johan Starre

Johanneslustgatan 12

212 28 Malmö

Telefon: 013-13 75 06

Mejl: johan.starre@bergqvistutbildningar.se

Webb: www.massageutbildningar.se


Utbildningsledare: Renée Lidén

Gustavlundsvägen 151 H (Post: Gustavlundsvägen 151 B)

167 51 Bromma

Tel 013-13 75 06

Mejl: renee.liden@bergqvistutbildningar.se

Webb: www.massageutbildningar.se

 

Svenska Hälsoteamet

Daniel Ekholm Andersson

Telefon: 0707-70 31 41

Mejl: info@svenskahalsoteamet.se

Webb: www.svenskahalsoteamet.se


Valjevikens Folkhögskola

Rolf Johnsson

Box 94

294 22 Sölvesborg

Telefon: 0456-151 15, 070-651 106 92

Mejl: rolf.johnsson@valjeviken.se

Webb: valjeviken.se


Åsa Folkhögskola

Christer Svensson

640 24 Sköldinge

Telefon: 0157-695 01

Mejl: christer.svensson@asafolkhogskola.se

Webb: www.asa.fhsk.se


Brasil

Nils Treinamento De Massagem

Nils Bergqvist

Rua Fradique Coutinho 283

Pinheiros, Säo Paulo

Brasil

Telephone: (11) 3062-4586

Mejl: info@cursosmassagem.com.br

Webb: www.cursosmassagem.com.br


Kalender

«   September - 2023   »
V. Ti On To Fr
35
36
37
38
39