A A A

Etik i massagearbete

Vi på Svensk Massage anser att den som söker en av oss certifierad massör har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om något annat. Klienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed. 

Etiken i massagearbete handlar om respekt för klientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

Etiskt råd

Alla av Svensk Massage certifierade massörer har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler. Detta eftersom att en massör inte är ställd under statens tillsyn på samma sätt som t.ex. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.


Anmälan till Svensk Massage etiska råd

Vi önskar att alla avvikelser från de etiska reglerna anmäls till vårt etiska råd. Detsamma gäller om en certifierad massör/massageterapeut anser sig vara kränkt eller illa behandlad i sin yrkesroll. Anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa om händelsen.

 

 

Anmälan insändes till:

Etiska rådet

Svensk Massage

Box 1284
114 79 Stockholm

Kalender

«   April - 2018   »
V. Ti On To Fr
13
14
15
16
17
18