A A A

Etik i massagearbete

Vi i Svensk Massage anser att den som söker en av oss certifierad massör eller certifierad medicinsk massageterapeut har rätt att vänta sig att få klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om något annat. Patienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för patientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

 

Etiskt råd

Alla av Branschrådet Svensk Massage certifierade terapeuter har i samband med sin ansökan om certifiering förbundit sig att iaktta branschens etiska regler. Detta eftersom vi inte är ställda under statens tillsyn på samma sätt som t.ex. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.


Anmälan till Svensk Massage etiska råd

Vi önskar att alla avvikelser från de etiska reglerna anmäls till vårt etiska råd. Detsamma gäller om du som terapeut anser sig vara kränkt eller illa behandlad i din yrkesroll. Anmälan ska vara skriftlig och så utförligt som möjligt redovisa händelsen.

 

Anmälan görs vi mejl till info@svenskmassage.se


Etiska regler

Som massör arbetar man med att ge människor vård och hjälp. Detta är en ansvarsfull uppgift och därför följer man branschens etiska regler.


Om etiska regler

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten har vid sin ansökan om certifiering och som representant för den professionella kroppsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten och patientens integritet

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patientens behov av integritet.

 

Massören särbehandlar inte patienten beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten och de manuella behandlingarna

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar de terapiformer som hen är utbildad inom.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienten så behöver t ex till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller vill ha.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten och samhället

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • En massör med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.

 

 

Kalender

«   November - 2023   »
V. Ti On To Fr
44
45
46
47
48