Bli certifierad massör / Certifiering

A A A

Certifieringsproven

 

Med det nationella certifieringsprovet vill Svensk Massage bland annat skapa trygghet för klienterna genom en gemensam utbildningsbas, för de seriösa massörerna och medicinska massageterapeuterna, verka för att branschens framtida utveckling fokuseras på samverkan för kvalitet och fortsatt kompetenshöjning.

Svensk Massage certifieringsprov står öppet för alla som genomgått en massageutbildning men även för dem som på annat sätt inhämtat relevant kunskap, kompetens och som är beredda att arbeta seriöst.

Uppfyller du kraven är frågan inte varför du skulle göra provet och bli certifierad utan, varför skulle du avstå från tecknet på att du har bra utbildning och arbeta seriöst?

Proven ger dig en certifiering som stärker din yrkesposition och höjer patientens tillit.

Under de senaste åren har "certifierad" blivit ett viktigt marknadsföringsord i Europa. Företag certifierar sig för att visa att man står för en viss nivå av seriositet. Inom sjukvården diskuterar man ofta begreppet kvalitetssäkring vilket innebär att man ska garantera ett visst tillvägagångssätt och kunna garantera en viss kunskapsnivå. Med våra certifieringar har vi tagit ett steg mot just detta.

Certifieringen innebär att branschen ställer sig bakom dig som yrkesverksam. Man kan beskriva din utbildning och din kompetens utan att ta ifrån dig ditt personliga ansvar för den behandling du utför. På det viset är certifieringen en möjlighet att stärka branschen som helhet och ditt yrke i synnerhet.

Certifieringsproven som görs av Svensk Massage, via våra certifieringsorgan BSM och BMM, är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. 

Du börjar med det teoretiska certifieringsprovet som sker digitalt via Digiexam. 

Det finns möjlighet till anpassat prov för dig som:

  • Har synnedsättning
  • Har diagnostiserad dyslexi eller liknande
  • Vill genomföra tentamen på engelska

Efter att ha blivit godkänd på det teoretiska provet tar du kontakt med en av våra skolor för att genomföra det praktiska provet.  Efter godkänt på alla de olikas delmomenten gör du en ansökan om certifieringen och den skrivs under av den som genomför de praktiska provet.

I samband med provtillfället kommer du att skriva under på att du ska:

  • Följa branschens etiska regler
  • Ha behandlingsförsäkring
  • Att dina uppgifter får lagras i Svensk Massages Yrkesregister

Du kommer även kunna bli synbar/sökbar på Svensk Massages yrkesregister.

 

För dig som går på en medlemsskola sker den praktiska delen av certifieringen som en del i din utbildning.

För dig som gått en annan utbildning än hos någon av våra medlemsskolor kan du genomföra ett privatistprov. Du gör då praktiska och teoretiskt prov under två dagar.

 

För att vara väl förberedd på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som proven omfattar bör du läsa nedanstående beskrivningar:

"Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad massör" 

"Kompetenskrav, kunskapskrav, och färdigheter för en certifierad medicinsk massageterapeut" (Kommer inom kort)

 

Kontakta Svensk Massage på info@svenskmassage.se för att få datum och plats för planerade privatistprov. 

Anmäl dig via mejl till kanslit, du får en faktura på provet, 1.500 kr, som ska vara betald innan du får göra provet.

 

Kalender

«   December - 2023   »
V. Ti On To Fr
48
49
50
51
52