Bli certifierad massör / Så blir en massör certifierad av Branschrådet Svensk Massage

A A A

Så blir du certifierad av Svensk Massage

En terapeut som har genomgått en seriös utbildning ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage i någon av de två certifieringsnivåerna som finns, certifierad massör eller certifierad medicinsk massageterapeut. Man kontaktar den av de två certifieringsorgan som finns Branschrådet Svensk Massagem BSM och Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi, BMM. För att bli certifierad ska den sökande bli godkänd vid teoretiska och praktiska certifieringsprov och bedömas lämplig för yrket av utbildaren. Den som ansöker om att få bli certifierad av Svensk Massage förbinder sig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.

 

 

 

 

Certifierad massör

Så här går det till: Det nationella certifieringsprovet som anordnas av Branschrådet Svensk Massage består av en teoretisk och tre praktiska provdelar.

Det teoretiska provet är skriftligt och omfattar 100 frågor av flervalskaraktär med inslag av bildfrågor. Tyngdpunkten ligger på anatomi men tar också upp fysiologi, grundmedicin, massage och stretching. Frågorna tas ur en omfattande frågebank och står helt och hållet utanför de enskilda skolornas påverkan. En skola kan alltså inte påverka vilka frågor som kommer upp i det enskilda provet. Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är detsamma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 procent rätt.

I det första praktiska delprovet ska den som ansöker om certifiering kunna genomföra en godkänd helkroppsmassage. Behandlingen ska då anpassas till klientens önskemål och behov samtidigt som varierande grepp och tekniker ska användas.

I den andra praktiska provdelen ska den prövande visa sig kompetens i att palpera ett antal namngivna muskler, benutskott och strukturer.

I den tredje praktiska provdelen ska den prövande kunna göra terapeutisk töjning av några givna muskler och visa lämpliga egentöjningar av desamma.

I den praktiska examinationen bedöms också bland annat patientmottagande, anamnestagning, testning, behandling, handlag och utförande.

Svensk Massage certifieringsprov är öppet för alla som genomgått en seriös massörutbildning eller på annat sätt inhämtat erforderlig kunskap och kompetens.

För elever vid skolor som är medlemmar i Branschrådet Svensk Massage anordnas provet automatiskt i anslutning till att utbildningen avslutas. Du som studerar eller tänker studera vid någon av dessa skolor ska vända dig direkt till skolan med dina frågor om när och var certifieringsproven sker.

För privatister gäller att de kontaktar skolorna själva för att höra sig för om möjligheten att göra provet.

 

Följande gäller för de olika medlemsskolorna:

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar

Email: info@massageutbildningar.se

Hemsida: www.massageutbildningar.se

Tar emot egna tidigare elever och privatister för certifieringsprov.


Svenska Hälsoteamet

Email: info@svenskahalsoteamet.se

Hemsida: www.svenskahalsoteamet.se

Tar emot egna tidigare elever för certifieringsprov.

 

 

Certifierad Medicinsk Massageterapeut

Regerna för certifiering arbetas nu fram och kommer att publiceras inom kort. Du måste vara av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör för att kunna genomföra provet.

Kalender

«   Januari - 2022   »
V. Ti On To Fr
52
01
02
03
04
05