Är certifierad massör / Etiska regler

A A A

Etik i massagearbete

Vi i Svensk Massage anser att den som besöker en av oss certifierad massör eller certifierad medicinsk massageterapeut har rätt att vänta sig att få behandling inkluderande klassisk svensk massage, om man inte redan från början kommit överens om något annat. Patienten har också rätt att förvänta sig att massören iakttar branschens etiska regler och god behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för patientens integritet och att ha ett professionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.


Etiska regler

Som massör arbetar man med att ge människor vård och hjälp. Detta är en ansvarsfull uppgift och därför följer man branschens etiska regler.


Om etiska regler

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören eller medicinska massageterapeuten har vid sin ansökan om certifiering och som representant för den professionella kroppsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och patientens integritet

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patientens behov av integritet.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten särbehandlar inte patienten beroende på samhällsställning, livsåskådning, religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning

 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och de manuella behandlingarna

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar de terapiformer som hen är utbildad inom.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienten så behöver t ex till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller vill ha.

 

Den av Branschrådet Svensk Massage certifierade massören/medicinska massageterapeuten och samhället

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • En massör med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.

 

 

Kalender

«   November - 2023   »
V. Ti On To Fr
44
45
46
47
48